مجتمع توليدي توس چيني
6
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
تاريخچه مجتمع كارخانجات توليدي توس چيني بزرگترين توليد كننده چيني مظروف در خاور ميانه و دومين توليد كننده چيني در جهان ، در سال1360 به ثبت رسيد و كار مطالعات و تحقيقات آن آغاز شد و در سال 1370 با هدف توليد انواع ظروف چيني خانگي و هتلي Hard porcelain)) و با ظرفيت 4200 تن در سال ، در مشهد به بهره برداري رسيد. اين مجتمع در همان سالهاي اوليه فعاليت خود با تكيه بر تكنولوژي بالاي توليد و دانش متخصصان متعهد و مجرب داخلي و خارجي پا به عرصه بازارهاي جهاني نهاد و در طي چندسال، موفق به كسب سهم عمده اي از بازارهاي داخلي و خارجي گرديد. بزرگترين توليد كننده چيني در خاور ميانه در حال حاضر توس چيني با توليد 20200 تن چيني مظروف در سال، در زميني به مساحت 260000 متر مربع و زير بناي 74500 مترمربع، بزرگترين توليدكننده چيني در خاورميانه و غرب آسيا و دومين توليدكننده بزرگ جهان محسوب مي شود. اين مجتمع با تكيه بر دانش فني بالا و امكانات اختصاصي خود از قبيل واحد طراحي و چاپ، واحد مدل سازي و قالب سازي، آزمايشگاه مجهز و پيشرفته و... توانسته است با غلبه بر رقباي خود جايگاه كيفي و كمي مناسبي را در جهان بدست آورد. توس چيني در حال حاضر 25% بازارهاي داخلي و 8/0% بازارهاي جهاني را در اختيار داشته و با توليد متنوع ترين و زيباترين ظروف خانگي و هتلي در حال توسعه بازارهاي خود در عرصه جهاني مي باشد. مجتمع كارخانجات توليدي توس چيني داراي يكي از قدرتمند ترين واحد هاي طراحي و چاپ عكسبرگردان چيني در خاور ميانه مي باشد.تيم طراحان اين واحد با انجام مطالعات دقيق بر روي بازار نقاط مختلف ايران و جهان و شناسايي سلايق آنها از سال 1374 تا كنون بيش از 300 نوع حاشيه عكسبرگردان طراحي ،چاپ و به بازار عرضه كرده است. اولين دريافت كننده استاندارد ملي در صنعت چيني ايران و شركت منتخب نمونه استاندارد در سالهاي مختلف، واحد توليدي نمونه سالهاي 1375 و 1376 و1384، صادر كننده نمونه سال 1381، مدال برترين كيفيت بين المللي (1998،فرانسه) لوح زرين كيفيت و برتري (نيويورك 1999)،ستاره طلايي كيفيت (جنواي ايتاليا 2000)،جايزه طلايي شهرت تجاري (اسپانيا 2000) و بسياري ديگر از نشانهاي پر افتخار بين المللي و داخلي را به خود اختصاص دهد.
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
02885
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
مجتمع توليدي توس چيني
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
مهدي كاملان نجار
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
تاريخچه مجتمع كارخانجات توليدي توس چيني بزرگترين توليد كننده چيني مظروف در خاور ميانه و دومين توليد كننده چيني در جهان ، در سال1360 به ثبت رسيد و كار مطالعات و تحقيقات آن آغاز شد و در سال 1370 با هدف توليد انواع ظروف چيني خانگي و هتلي Hard porcelain)) و با ظرفيت 4200 تن در سال ، در مشهد به بهره برداري رسيد. اين مجتمع در همان سالهاي اوليه فعاليت خود با تكيه بر تكنولوژي بالاي توليد و دانش متخصصان متعهد و مجرب داخلي و خارجي پا به عرصه بازارهاي جهاني نهاد و در طي چندسال، موفق به كسب سهم عمده اي از بازارهاي داخلي و خارجي گرديد. بزرگترين توليد كننده چيني در خاور ميانه در حال حاضر توس چيني با توليد 20200 تن چيني مظروف در سال، در زميني به مساحت 260000 متر مربع و زير بناي 74500 مترمربع، بزرگترين توليدكننده چيني در خاورميانه و غرب آسيا و دومين توليدكننده بزرگ جهان محسوب مي شود. اين مجتمع با تكيه بر دانش فني بالا و امكانات اختصاصي خود از قبيل واحد طراحي و چاپ، واحد مدل سازي و قالب سازي، آزمايشگاه مجهز و پيشرفته و... توانسته است با غلبه بر رقباي خود جايگاه كيفي و كمي مناسبي را در جهان بدست آورد. توس چيني در حال حاضر 25% بازارهاي داخلي و 8/0% بازارهاي جهاني را در اختيار داشته و با توليد متنوع ترين و زيباترين ظروف خانگي و هتلي در حال توسعه بازارهاي خود در عرصه جهاني مي باشد. مجتمع كارخانجات توليدي توس چيني داراي يكي از قدرتمند ترين واحد هاي طراحي و چاپ عكسبرگردان چيني در خاور ميانه مي باشد.تيم طراحان اين واحد با انجام مطالعات دقيق بر روي بازار نقاط مختلف ايران و جهان و شناسايي سلايق آنها از سال 1374 تا كنون بيش از 300 نوع حاشيه عكسبرگردان طراحي ،چاپ و به بازار عرضه كرده است. اولين دريافت كننده استاندارد ملي در صنعت چيني ايران و شركت منتخب نمونه استاندارد در سالهاي مختلف، واحد توليدي نمونه سالهاي 1375 و 1376 و1384، صادر كننده نمونه سال 1381، مدال برترين كيفيت بين المللي (1998،فرانسه) لوح زرين كيفيت و برتري (نيويورك 1999)،ستاره طلايي كيفيت (جنواي ايتاليا 2000)،جايزه طلايي شهرت تجاري (اسپانيا 2000) و بسياري ديگر از نشانهاي پر افتخار بين المللي و داخلي را به خود اختصاص دهد.
تعداد محصولات: 259
تعداد محصولات توليدي: 167
تعداد محصولات وارداتي: 92
کد ملی كالا: 1162214028850001
ساخت ایران
قوري 10 لندني باتيس پلاتين جنس چيني حجم 1000 cc جعبه مقوايي 1 عددي نام تجارتي توس چيني مرجع عرضه كننده ... مجتمع توليدي توس چيني    
Tea pot, 10 london, platinum batys, material porcelain, volume 1000 cc, 1 piece in a cardboard box, brand ... TOOS PORCELAIN, distributor COMPLEX PRODUCTION TOOS PORCELAIN    
1162214028850001
کد ملی كالا: 1162214028850002
ساخت ایران
قوري 10 لندني بورسيلا پلاتين جنس چيني حجم 1000 cc جعبه مقوايي 1 عددي نام تجارتي توس چيني مرجع عرضه كننده ... مجتمع توليدي توس چيني    
Tea pot, 10 london, platinum bursila, material porcelain, volume 1000 cc, 1 piece in a cardboard box, ... brand TOOS PORCELAIN, distributor COMPLEX PRODUCTION TOOS PORCELAIN    
1162214028850002
کد ملی كالا: 1162214028850003
ساخت ایران
قوري 10 هتلي سفيد جنس چيني حجم 1000 cc جعبه مقوايي 1 عددي نام تجارتي توس چيني مرجع عرضه كننده مجتمع توليدي ... توس چيني    
Tea pot, 10 hotel, white, material porcelain, volume 1000 cc, 1 piece in a cardboard box, brand TOOS ... PORCELAIN, distributor COMPLEX PRODUCTION TOOS PORCELAIN    
1162214028850003
کد ملی كالا: 1162214028850005
ساخت ایران
قوري 13 لندني باتيس پلاتين جنس چيني حجم 1300 cc جعبه مقوايي 1 عددي نام تجارتي توس چيني مرجع عرضه كننده ... مجتمع توليدي توس چيني    
Tea pot, 13 london, platinum batys, material porcelain, volume 1300 cc, 1 piece in a cardboard box, brand ... TOOS PORCELAIN, distributor COMPLEX PRODUCTION TOOS PORCELAIN    
1162214028850005
کد ملی كالا: 1162214028850006
ساخت ایران
قوري 13 لندني بورسيلا پلاتين جنس چيني حجم 1300 cc جعبه مقوايي 1 عددي نام تجارتي توس چيني مرجع عرضه كننده ... مجتمع توليدي توس چيني    
Tea pot, 13 london, platinum bursila, material porcelain, volume 1300 cc, 1 piece in a cardboard box, ... brand TOOS PORCELAIN, distributor COMPLEX PRODUCTION TOOS PORCELAIN    
1162214028850006
کد ملی كالا: 1162214028850007
ساخت ایران
قوري 13 لندني سامانتا پلاتين جنس چيني حجم 1300 cc جعبه مقوايي 1 عددي نام تجارتي توس چيني مرجع عرضه كننده ... مجتمع توليدي توس چيني    
Tea pot, 13 london, platinum samanta, material porcelain, volume 1300 cc, 1 piece in a cardboard box, ... brand TOOS PORCELAIN, distributor COMPLEX PRODUCTION TOOS PORCELAIN    
1162214028850007
کد ملی كالا: 1162214028850008
ساخت ایران
قوري 4 هتلي سفيد جنس چيني حجم 400 cc جعبه مقوايي 1 عددي نام تجارتي توس چيني مرجع عرضه كننده مجتمع توليدي ... توس چيني    
Tea pot, 4 hotel, white, material porcelain, volume 400 cc, 1 piece in a cardboard box, brand TOOS PORCELAIN, ... distributor COMPLEX PRODUCTION TOOS PORCELAIN    
1162214028850008
کد ملی كالا: 1162214028850012
ساخت ایران
قوري 4 لندني طرح باتيس پلاتين چيني حجم 400 cc جعبه مقوايي 1 عددي نام تجارتي توس چيني مرجع عرضه كننده ... مجتمع توليدي توس چيني    
Tea pot, 4 london, design platinum batys, porcelain, volume 400 cc, 1 piece in a cardboard box, brand ... TOOS PORCELAIN, distributor COMPLEX PRODUCTION TOOS PORCELAIN    
1162214028850012
کد ملی كالا: 1162214028850011
ساخت ایران
قوري 6 هتلي سفيد جنس چيني حجم 600 cc جعبه مقوايي 1 عددي نام تجارتي توس چيني مرجع عرضه كننده مجتمع توليدي ... توس چيني    
Tea pot, 6 hotel, white, material porcelain, volume 600 cc, 1 piece in a cardboard box, brand TOOS PORCELAIN, ... distributor COMPLEX PRODUCTION TOOS PORCELAIN    
1162214028850011
کد ملی كالا: 1162214028850015
ساخت ایران
قوري 12ژاپني طرح لئونارد پلاتين چيني حجم 1200 cc جعبه مقوايي 1 عددي نام تجارتي توس چيني مرجع عرضه كننده ... مجتمع توليدي توس چيني    
Tea pot, 12 Japani, design platinum Leonard, porcelain, volume 1200 cc, 1 piece in a cardboard box, brand ... TOOS PORCELAIN, distributor COMPLEX PRODUCTION TOOS PORCELAIN    
1162214028850015
كارخانه مركزي
خراسان رضوي- مشهد- كيلومتر 18 بزرگراه آسيايي انتهاي كوي صنعت
كد پستي
9357174311
تلفن:
05115422222
دورنگار:
05115422311
info@toosporcelain.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved