فرش خاطره كوير كاشان
4
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
اين شركت در سال 82 با نام شركت نساجي ماهان ريس كاشان شروع به فعاليت نمود و در سال 1386 به نام شركت فرش خاطره كوير كاشان تغيير نام داد.توليدات اين شركت با استفاده از مرغوبترين الياف 18 سه لا هيت ست شده خارجي با استفاده از ماشين الات روز دنيا و تمام پيشرفته شانه crx 700 توليد ميشود.
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
18130
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
فرش خاطره كوير كاشان
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
سيدعلي حسيني شريف
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
اين شركت در سال 82 با نام شركت نساجي ماهان ريس كاشان شروع به فعاليت نمود و در سال 1386 به نام شركت فرش خاطره كوير كاشان تغيير نام داد.توليدات اين شركت با استفاده از مرغوبترين الياف 18 سه لا هيت ست شده خارجي با استفاده از ماشين الات روز دنيا و تمام پيشرفته شانه crx 700 توليد ميشود.
تعداد محصولات: 34
تعداد محصولات توليدي: 25
تعداد محصولات وارداتي: 9
Image
کد ملی كالا: 1153110181300001
ساخت ایران
فرش ماشيني CRX اكريليك طرح كرمان 8 رنگ شانه 700 تراكم 1700 ابعاد 1x4 m خاطره كوير كاشان
Machine made carpet, CRX, acrylic, design Kerman, 8 colored, knot density 700, density 1700, dimensions ... 1x4 m, KHATERE KAVIR KASHAN    
1153110181300001
کد ملی كالا: 1153110181300002
ساخت ایران
فرش ماشيني CRX اكريليك طرح كرمان 8 رنگ شانه 700 تراكم 1700 ابعاد 1/5x2/25 m خاطره كوير كاشان
Machine made carpet, CRX, acrylic, design Kerman, 8 colored, knot density 700, density 1700, dimensions ... 1.5x2.25 m, KHATERE KAVIR KASHAN    
1153110181300002
کد ملی كالا: 1153110181300003
ساخت ایران
فرش ماشيني CRX اكريليك طرح ريتم 8 رنگ شانه 700 تراكم 1700 ابعاد 1x1/5 m خاطره كوير كاشان
Machine made carpet, CRX, acrylic, design Ritm, 8 colored, knot density 700, density 1700, dimensions ... 1x1.5 m, KHATERE KAVIR KASHAN    
1153110181300003
کد ملی كالا: 1153110181300004
ساخت ایران
فرش ماشيني CRX اكريليك طرح ريتم 8 رنگ شانه 700 تراكم 1700 ابعاد 1x2 m خاطره كوير كاشان
Machine made carpet, CRX, acrylic, design Ritm, 8 colored, knot density 700, density 1700, dimensions ... 1x2 m, KHATERE KAVIR KASHAN    
1153110181300004
کد ملی كالا: 1153110181300005
ساخت ایران
فرش ماشيني CRX اكريليك طرح ريتم 8 رنگ شانه 700 تراكم 1700 ابعاد 1x3 m خاطره كوير كاشان
Machine made carpet, CRX, acrylic, design Ritm, 8 colored, knot density 700, density 1700, dimensions ... 1x3 m, KHATERE KAVIR KASHAN    
1153110181300005
کد ملی كالا: 1153110181300006
ساخت ایران
فرش ماشيني CRX اكريليك طرح ريتم 8 رنگ شانه 700 تراكم 1700 ابعاد 1x4 m خاطره كوير كاشان
Machine made carpet, CRX, acrylic, design Ritm, 8 colored, knot density 700, density 1700, dimensions ... 1x4 m, KHATERE KAVIR KASHAN    
1153110181300006
کد ملی كالا: 1153110181300007
ساخت ایران
فرش ماشيني CRX اكريليك طرح ريتم 8 رنگ شانه 700 تراكم 1700 ابعاد 1/5x2/25 m خاطره كوير كاشان
Machine made carpet, CRX, acrylic, design Ritm, 8 colored, knot density 700, density 1700, dimensions ... 1.5x2.25 m, KHATERE KAVIR KASHAN    
1153110181300007
کد ملی كالا: 1153110181300008
ساخت ایران
فرش ماشيني CRX اكريليك طرح ماندانا 8 رنگ شانه 700 تراكم 1700 ابعاد 3x4 m خاطره كوير كاشان
Machine made carpet, CRX, acrylic, design Mandana, 8 colored, knot density 700, density 1700, dimensions ... 3x4 m, KHATERE KAVIR KASHAN    
1153110181300008
کد ملی كالا: 1153110181300009
ساخت ایران
فرش ماشيني CRX اكريليك طرح ماندانا 8 رنگ شانه 700 تراكم 1700 ابعاد 2/5x3/5 m خاطره كوير كاشان
Machine made carpet, CRX, acrylic, design Mandana, 8 colored, knot density 700, density 1700, dimensions ... 2.5x3.5 m, KHATERE KAVIR KASHAN    
1153110181300009
کد ملی كالا: 1153110181300010
ساخت ایران
فرش ماشيني CRX اكريليك طرح ماندانا 8 رنگ شانه 700 تراكم 1700 ابعاد 2x3 m خاطره كوير كاشان
Machine made carpet, CRX, acrylic, design Mandana, 8 colored, knot density 700, density 1700, dimensions ... 2x3 m, KHATERE KAVIR KASHAN    
1153110181300010
رکوردهای 1 الي 10 از 25
كارخانه مركزي
اصفهان- كاشان- كيلومتر 4 جاده قمصر كوچه باسكول
كد پستي
0
تلفن:
03614272910
دورنگار:
03614272939
-
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved