اصفهان سيكلت
6
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
در زمينه توليد موتور سيكلت فعاليت دارند
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
17585
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
اصفهان سيكلت
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
مهران كريم زاده
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
اين شركت در سال 1381 تاسيس و در حال حاضر مشغول به فعاليت در زمينه توليد موتور سيكلت است
تعداد محصولات: 103
تعداد محصولات توليدي: 11
تعداد محصولات وارداتي: 92
Image
کد ملی كالا: 2331000175850008
ساخت ایران
موتورسيكلت 125 cc مدل CG 125 نام تجارتي جترو مرجع سازنده اصفهان سيكلت
Motorcycle, 125 cc, model CG 125, brand JETRO, producer ISFAHAN CYCLET
2331000175850008
کد ملی كالا: 2331000175850005
ساخت ایران
موتورسيكلت 125 cc مدل تكنو نام تجارتي جترو مرجع سازنده اصفهان سيكلت
Motorcycle, 125 cc, model techno, brand JETRO, producer ISFAHAN CYCLET
2331000175850005
کد ملی كالا: 2331000175850004
ساخت ایران
موتورسيكلت 70 cc مدل PY نام تجارتي جترو مرجع سازنده اصفهان سيكلت
Motorcycle, 70 cc, model PY, brand JETRO, producer ISFAHAN CYCLET
2331000175850004
کد ملی كالا: 2331000175850003
ساخت ایران
موتورسيكلت 125 cc مدل CG 125 نام تجارتي تيوا مرجع سازنده اصفهان سيكلت
Motorcycle, 125 cc, model CG 125, brand TIVA, producer ISFAHAN CYCLET
2331000175850003
کد ملی كالا: 2331000175850002
ساخت ایران
موتورسيكلت 125 cc مدل CG 125 نام تجارتي تيماس مرجع سازنده اصفهان سيكلت
Motorcycle, 125 cc, model CG 125, brand TIMAS, producer ISFAHAN CYCLET
2331000175850002
کد ملی كالا: 2331000175850001
ساخت ایران
موتورسيكلت 130 cc مدل آتنا نام تجارتي جترو مرجع سازنده اصفهان سيكلت
Motorcycle, 130 cc, model Atena, brand JETRO, producer ISFAHAN CYCLET
2331000175850001
کد ملی كالا: 2331000175850006
ساخت ایران
موتورسيكلت 150 cc مدل تريل نام تجارتي جترو مرجع سازنده اصفهان سيكلت
Motorcycle, 150 cc, model Trail, brand JETRO, producer ISFAHAN CYCLET
2331000175850006
کد ملی كالا: 2331000175850007
ساخت ایران
موتورسيكلت 200 cc مدل تريل نام تجارتي جترو مرجع سازنده اصفهان سيكلت
Motorcycle, 200 cc, model Trail, brand JETRO, producer ISFAHAN CYCLET
2331000175850007
کد ملی كالا: 2331000175850009
وارداتی
موتورسيكلت 200 cc مدل QM200 GY نام تجارتي JETRO مرجع سازنده اصفهان سيكلت
Motorcycle, 200 cc, model QM200 GY, brand JETRO, producer ISFAHAN CYCLET
2331000175850009
کد ملی كالا: 2331000175850010
ساخت ایران
موتورسيكلت 150 cc مدل 150 NF نام تجارتي جترو مرجع سازنده اصفهان سيكلت
Motorcycle, 150 cc, model 150 NF, brand JETRO, producer ISFAHAN CYCLET
2331000175850010
رکوردهای 1 الي 10 از 12
كارخانه مركزي
اصفهان- اصفهان- منطقه صنعتي جي خيابان اول فرعي9 پلاك128
كد پستي
0
تلفن:
03115726230
دورنگار:
03115722629
-
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved