صنايع چوب كيش
6
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
توليد و توزيع انواع محصولات چوبي اخذ نماينگي و اعطاي نمايندگي و خريد و فروش انواع محصولات وادوات مربوط به منزوجات وابسته به اين صنايع و واردات جانبي اعم از برقي و غيربرقي
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
16114
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
صنايع چوب كيش
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
بهزاد فلاحي مروست
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
اين شركت در تاريخ 2/2/1382 تحت شماره1603 به ثبت رسيده است
تعداد محصولات: 55
تعداد محصولات توليدي: 54
تعداد محصولات وارداتي: 1
کد ملی كالا: 5416000161140010
ساخت ایران
در كتابخانه چوبي رنگ بلوطي ابعاد 1756x396 mm ضخامت 16 mm مدل H5 نام تجارتي كيش چوب مرجع عرضه كننده صنايع ... چوب كيش    
Door, bookcase, wooden, color chestnut, dimensions 1756x396 mm, thickness 16 mm, model H5, brand KISH ... WOOD, distributor CHOOB KISH IND.    
5416000161140010
کد ملی كالا: 5416000161140009
ساخت ایران
در كتابخانه چوبي رنگ قهوه اي تيره ابعاد 1756x396 mm ضخامت 16 mm مدل H5 نام تجارتي كيش چوب مرجع عرضه كننده ... صنايع چوب كيش    
Door, bookcase, wooden, color dark brown, dimensions 1756x396 mm, thickness 16 mm, model H5, brand KISH ... WOOD, distributor CHOOB KISH IND.    
5416000161140009
کد ملی كالا: 5416000161140008
ساخت ایران
در كتابخانه چوبي رنگ بلوطي ابعاد 1404x396 mm ضخامت 16 mm مدل H4 نام تجارتي كيش چوب مرجع عرضه كننده صنايع ... چوب كيش    
Door, bookcase, wooden, color chestnut, dimensions 1404x396 mm, thickness 16 mm, model H4, brand KISH ... WOOD, distributor CHOOB KISH IND.    
5416000161140008
کد ملی كالا: 5416000161140007
ساخت ایران
در كتابخانه چوبي رنگ قهوه اي تيره ابعاد 1404x396 mm ضخامت 16 mm مدل H4 نام تجارتي كيش چوب مرجع عرضه كننده ... صنايع چوب كيش    
Door, bookcase, wooden, color dark brown, dimensions 1404x396 mm, thickness 16 mm, model H4, brand KISH ... WOOD, distributor CHOOB KISH IND.    
5416000161140007
کد ملی كالا: 5416000161140006
ساخت ایران
در كتابخانه چوبي رنگ بلوطي ابعاد 1052x396 mm ضخامت 16 mm مدل H3 نام تجارتي كيش چوب مرجع عرضه كننده صنايع ... چوب كيش    
Door, bookcase, wooden, color chestnut, dimensions 1052x396 mm, thickness 16 mm, model H3, brand KISH ... WOOD, distributor CHOOB KISH IND.    
5416000161140006
کد ملی كالا: 5416000161140005
ساخت ایران
در كتابخانه چوبي رنگ قهوه اي تيره ابعاد 1052x396 mm ضخامت 16 mm مدل H3 نام تجارتي كيش چوب مرجع عرضه كننده ... صنايع چوب كيش    
Door, bookcase, wooden, color dark brown, dimensions 1052x396 mm, thickness 16 mm, model H3, brand KISH ... WOOD, distributor CHOOB KISH IND.    
5416000161140005
کد ملی كالا: 5416000161140004
ساخت ایران
در كتابخانه چوبي رنگ بلوطي ابعاد 700x396 mm ضخامت 16 mm مدل H2 نام تجارتي كيش چوب مرجع عرضه كننده صنايع ... چوب كيش    
Door, bookcase, wooden, color chestnut, dimensions 700x396 mm, thickness 16 mm, model H2, brand KISH ... WOOD, distributor CHOOB KISH IND.    
5416000161140004
کد ملی كالا: 5416000161140003
ساخت ایران
در كتابخانه چوبي رنگ قهوه اي تيره ابعاد 700x396 mm ضخامت 16 mm مدل H2 نام تجارتي كيش چوب مرجع عرضه كننده ... صنايع چوب كيش    
Door, bookcase, wooden, color dark brown, dimensions 700x396 mm, thickness 16 mm, model H2, brand KISH ... WOOD, distributor CHOOB KISH IND.    
5416000161140003
کد ملی كالا: 5416000161140002
ساخت ایران
در كتابخانه چوبي رنگ بلوطي ابعاد 348x396 mm ضخامت 16 mm مدل H1 نام تجارتي كيش چوب مرجع عرضه كننده صنايع ... چوب كيش    
Door, bookcase, wooden, color chestnut, dimensions 348x396 mm, thickness 16 mm, model H1, brand KISH ... WOOD, distributor CHOOB KISH IND.    
5416000161140002
کد ملی كالا: 5416000161140001
ساخت ایران
در كتابخانه چوبي رنگ قهوه اي تيره ابعاد 348x396 mm ضخامت 16 mm مدل H1 نام تجارتي كيش چوب مرجع عرضه كننده ... صنايع چوب كيش    
Door, bookcase, wooden, color dark brown, dimensions 348x396 mm, thickness 16 mm, model H1, brand KISH ... WOOD, distributor CHOOB KISH IND.    
5416000161140001
رکوردهای 1 الي 10 از 10
كارخانه مركزي
هرمزگان- كيش- شهرك صنعتي شماره 5 سوله هاي هرمز سالن 21 و22.
كد پستي
7941954937
تلفن:
07644421293, 09125245787
دورنگار:
07644420555
info@kishwood.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved