بازرگاني تجهيز رايانه مرات
6
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
واردات انواع حافظه هاي كامپيوتر مثل رم و فلاش مموري
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
14297
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
بازرگاني تجهيز رايانه مرات
نوع فعاليت:
بازرگاني
نام مديرعامل:
بهرام عباس زاده ميلاني
نوع شركت:
با مسئوليت محدود
تاريخچه
شركت در 83/02/19 تحت شماره 221129 به ثبت رسيده است . و از ان تاريخ تا كنون مبادرت به واردات قطعات حافظه و توزيع آن در سراسر كشور مينمايد
تعداد محصولات: 228
تعداد محصولات توليدي: 0
تعداد محصولات وارداتي: 228
کد ملی كالا: 2232300142970101
وارداتی
فلش مموري USB ظرفيت 16 GB مدل TS16GJF350 نام تجارتي TRANSCEND مرجع عرضه كننده بازرگاني تجهيز رايانه مرات
Flash memory, USB, capacity 16 GB, model TS16GJF350, brand TRANSCEND, distributor TAJHIZ RAYANEH MERAAT ... TRADING Co.    
2232300142970101
کد ملی كالا: 2232300142970102
وارداتی
فلش مموري USB ظرفيت 32 GB مدل TS32GJF350 نام تجارتي TRANSCEND مرجع عرضه كننده بازرگاني تجهيز رايانه مرات
Flash memory, USB, capacity 32 GB, model TS32GJF350, brand TRANSCEND, distributor TAJHIZ RAYANEH MERAAT ... TRADING Co.    
2232300142970102
کد ملی كالا: 2232300142970103
وارداتی
فلش مموري USB ظرفيت 64 GB مدل TS64GJF350 نام تجارتي TRANSCEND مرجع عرضه كننده بازرگاني تجهيز رايانه مرات
Flash memory, USB, capacity 64 GB, model TS64GJF350, brand TRANSCEND, distributor TAJHIZ RAYANEH MERAAT ... TRADING Co.    
2232300142970103
کد ملی كالا: 2232300142970104
وارداتی
فلش مموري USB ظرفيت 4 GB مدل TS4GJF360 نام تجارتي TRANSCEND مرجع عرضه كننده بازرگاني تجهيز رايانه مرات
Flash memory, USB, capacity 4 GB, model TS4GJF360, brand TRANSCEND, distributor TAJHIZ RAYANEH MERAAT ... TRADING Co.    
2232300142970104
کد ملی كالا: 2232300142970105
وارداتی
فلش مموري USB ظرفيت 8 GB مدل TS8GJF360 نام تجارتي TRANSCEND مرجع عرضه كننده بازرگاني تجهيز رايانه مرات
Flash memory, USB, capacity 8 GB, model TS8GJF360, brand TRANSCEND, distributor TAJHIZ RAYANEH MERAAT ... TRADING Co.    
2232300142970105
کد ملی كالا: 2232300142970106
وارداتی
فلش مموري USB ظرفيت 16 GB مدل TS16GJF360 نام تجارتي TRANSCEND مرجع عرضه كننده بازرگاني تجهيز رايانه مرات
Flash memory, USB, capacity 16 GB, model TS16GJF360, brand TRANSCEND, distributor TAJHIZ RAYANEH MERAAT ... TRADING Co.    
2232300142970106
کد ملی كالا: 2232300142970107
وارداتی
فلش مموري USB ظرفيت 32 GB مدل TS32GJF360 نام تجارتي TRANSCEND مرجع عرضه كننده بازرگاني تجهيز رايانه مرات
Flash memory, USB, capacity 32 GB, model TS32GJF360, brand TRANSCEND, distributor TAJHIZ RAYANEH MERAAT ... TRADING Co.    
2232300142970107
کد ملی كالا: 2232300142970108
وارداتی
فلش مموري USB ظرفيت 64 GB مدل TS64GJF360 نام تجارتي TRANSCEND مرجع عرضه كننده بازرگاني تجهيز رايانه مرات
Flash memory, USB, capacity 64 GB, model TS64GJF360, brand TRANSCEND, distributor TAJHIZ RAYANEH MERAAT ... TRADING Co.    
2232300142970108
کد ملی كالا: 2232300142970109
وارداتی
فلش مموري USB ظرفيت 4 GB مدل TS4GJF700 نام تجارتي TRANSCEND مرجع عرضه كننده بازرگاني تجهيز رايانه مرات
Flash memory, USB, capacity 4 GB, model TS4GJF700, brand TRANSCEND, distributor TAJHIZ RAYANEH MERAAT ... TRADING Co.    
2232300142970109
کد ملی كالا: 2232300142970110
وارداتی
فلش مموري USB ظرفيت 8 GB مدل TS8GJF700 نام تجارتي TRANSCEND مرجع عرضه كننده بازرگاني تجهيز رايانه مرات
Flash memory, USB, capacity 8 GB, model TS8GJF700, brand TRANSCEND, distributor TAJHIZ RAYANEH MERAAT ... TRADING Co.    
2232300142970110
دفتر فروش مركزي
تهران- تهران- ولي عصر تقاطع انقلاب بازار رضا طبقه سوم واحد 301
كد پستي
1416913767
تلفن:
02166417303,66494696
دورنگار:
02166499162
info@transcendusa.ir
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved