صنايع فرش افشار زرينه مياندوآب
6
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
صنايع فرش ماشيني ونساجي اعم از پتو وموكت و گوني وصادرات توليدات به خارج از كشور
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
08121
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
صنايع فرش افشار زرينه مياندوآب
نوع فعاليت:
توليدي
نام مديرعامل:
عزيز بكتاشي بكتاش
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
صنايع فرش افشارزرينه درتاريخ 78/3/22 تحت شماره ي 653 دراداره ي ثبت اسناد مياندواب به ثبت رسيد.اين شركت داراي پروانه ي بهره برداري شماره ي 1010464 براي توليد فرش ماشيني از وزارت صنايع و معادن درتاريخ 78/9/27 مي باشد.
تعداد محصولات: 32
تعداد محصولات توليدي: 32
تعداد محصولات وارداتي: 0
Image
کد ملی كالا: 1153110081210011
ساخت ایران
فرش ماشيني نوع ابريشم دار جنس اكريليك 30 رنگ شانه 500 تراكم 1000 ابعاد 2/5x3/5 m افشار زرينه
Machine made carpet, wool and silk mixed, acrylic, 30 colors, 500, 1000, 2.5x3.5 m, AFSHAR ZARRINEH
1153110081210011
کد ملی كالا: 1153110081210012
ساخت ایران
فرش ماشيني نوع ابريشم دار جنس اكريليك 30 رنگ شانه 500 تراكم 1000 ابعاد 2x3 m افشار زرينه
Machine made carpet, type wool and silk mixed, material acrylic, 30 colors, knot density 500, density ... 1000, dimensions 2x3 m, AFSHAR ZARRINEH    
1153110081210012
کد ملی كالا: 1153110081210013
ساخت ایران
فرش ماشيني نوع واندويل سوپر جنس اكريليك 10 رنگ شانه 500 تراكم 1000 ابعاد 3x4 m افشار زرينه
Machine made carpet, super Van de wiele, acrylic, 10 colors, 500, 1000, 3x4 m, AFSHAR ZARRINEH
1153110081210013
کد ملی كالا: 1153110081210014
ساخت ایران
فرش ماشيني نوع واندويل سوپر جنس اكريليك 10 رنگ شانه 500 تراكم 1000 ابعاد 2/5x3/5 m افشار زرينه
Machine made carpet, super Van de wiele, acrylic, 10 colors, 500, 1000, 2.5x3.5 m, AFSHAR ZARRINEH
1153110081210014
کد ملی كالا: 1153110081210015
ساخت ایران
فرش ماشيني نوع واندويل سوپر جنس اكريليك 10 رنگ شانه 500 تراكم 1000 ابعاد 2x3 m افشار زرينه
Machine made carpet, super Van de wiele, acrylic, 10 colors, 500, 1000, 2x3 m, AFSHAR ZARRINEH
1153110081210015
کد ملی كالا: 1153110081210016
ساخت ایران
فرش ماشيني نوع تكستيما جنس اكريليك 5 رنگ شانه 500 تراكم 1560 ابعاد 3x4 m افشار زرينه
Machine made carpet, Textima, acrylic, 5 colors, 500, 1560, 3x4 m, AFSHAR ZARRINEH
1153110081210016
کد ملی كالا: 1153110081210017
ساخت ایران
فرش ماشيني نوع تكستيما جنس اكريليك 5 رنگ شانه 500 تراكم 1560 ابعاد 2/5x3/5 m افشار زرينه
Machine made carpet, Textima, acrylic, 5 colors, 500, 1560, 2.5x3.5 m, AFSHAR ZARRINEH
1153110081210017
کد ملی كالا: 1153110081210018
ساخت ایران
فرش ماشيني نوع تكستيما جنس اكريليك 5 رنگ شانه 500 تراكم 1560 ابعاد 2x3 m افشار زرينه
Machine made carpet, type Textima, material acrylic, 5 colored, knot density 500, density 1560, dimensions ... 2x3 m, AFSHAR ZARRINEH    
1153110081210018
کد ملی كالا: 1153110081210019
ساخت ایران
فرش ماشيني نوع واندويل ابريشم دار جنس اكريليك 15 رنگ شانه 440 تراكم 900 ابعاد 3x4 m افشار زرينه
Machine made carpet, wool and silk mixed Van de wiele, acrylic, 15 colors, 440, 900, 3x4 m, AFSHAR ZARRINEH
1153110081210019
کد ملی كالا: 1153110081210020
ساخت ایران
فرش ماشيني نوع واندويل ابريشم دار جنس اكريليك 15 رنگ شانه 440 تراكم 900 ابعاد 2/5x3/5 m افشار زرينه
Machine made carpet, wool and silk mixed Van de wiele, acrylic, 15 colors, 440, 900, 2.5x3.5 m, AFSHAR ... ZARRINEH    
1153110081210020
رکوردهای 11 الي 20 از 28
كارخانه مركزي
آذربايجان غربي- مياندوآب- كيلومتر 5 جاده شاهين شهر شهرك صنعتي مياندوآب
كد پستي
5971848848
تلفن:
04812457221
دورنگار:
0
-
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved