پارس آيلين مهر
7
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
توليد مايع تخم مرغ
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
07176
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
پارس آيلين مهر
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
رضا جعفري
نوع شركت:
با مسئوليت محدود
تاريخچه
شركت پارس آيلين مهر در سال 1384 در شهر تبريز تاسيس گرديد.
تعداد محصولات: 74
تعداد محصولات توليدي: 67
تعداد محصولات وارداتي: 7
کد ملی كالا: 3755400071760001
ساخت ایران
پودر سفيده تخم مرغ كيسه پلي اتيلني 20 kg نام تجارتي پامين مرجع عرضه كننده پارس آيلين مهر
Powder, egg albumen, polyethylene bag, 20 kg, brand PAMIN, distributor PARS AYLIN MEHR Co.
3755400071760001
کد ملی كالا: 3755400071760002
ساخت ایران
پودر زرده تخم مرغ كيسه پلي اتيلني 20 kg نام تجارتي پامين مرجع عرضه كننده پارس آيلين مهر
Powder, egg yolk, polyethylene bag, 20 kg, brand PAMIN, distributor PARS AYLIN MEHR Co.
3755400071760002
کد ملی كالا: 3755400071760003
ساخت ایران
پودر تخم مرغ كامل كيسه پلي اتيلني 20 kg نام تجارتي پامين مرجع عرضه كننده پارس آيلين مهر
Powder, complete egg, polyethylene bag, 20 kg, brand PAMIN, distributor PARS AYLIN MEHR Co.
3755400071760003
کد ملی كالا: 3755400071760005
ساخت ایران
پودر سفيده تخم مرغ فرموله شده كيسه پلاستيكي 20 kg نام تجارتي پامين مرجع عرضه كننده پارس آيلين مهر
Powder, formulated egg albumen, plastic bag, 20 kg, brand PAMIN, distributor PARS AYLIN MEHR Co.
3755400071760005
کد ملی كالا: 3755400071760008
ساخت ایران
پودر تخم مرغ كامل كيسه پلاستيكي 10 kg نام تجارتي پامين مرجع عرضه كننده پارس آيلين مهر
Powder, complete egg, plastic bag, 10 kg, brand PAMIN, distributor PARS AYLIN MEHR Co.
3755400071760008
کد ملی كالا: 3755400071760004
ساخت ایران
پودر سفيده تخم مرغ فرموله شده كيسه پلاستيكي 10 kg نام تجارتي پامين مرجع عرضه كننده پارس آيلين مهر
Powder, formulated egg albumen, plastic bag, 10 kg, brand PAMIN, distributor PARS AYLIN MEHR Co.
3755400071760004
کد ملی كالا: 3755400071760006
ساخت ایران
پودر سفيده تخم مرغ كيسه پلاستيكي 10 kg نام تجارتي پامين مرجع عرضه كننده پارس آيلين مهر
Powder, egg albumen, plastic bag, 10 kg, brand PAMIN, distributor PARS AYLIN MEHR Co.
3755400071760006
کد ملی كالا: 3755400071760007
ساخت ایران
پودر زرده تخم مرغ كيسه پلاستيكي 10 kg نام تجارتي پامين مرجع عرضه كننده پارس آيلين مهر
Powder, egg yolk, plastic bag, 10 kg, brand PAMIN, distributor PARS AYLIN MEHR Co.
3755400071760007
رکوردهای 1 الي 8 از 8
كارخانه مركزي
آذربايجان شرقي- تبريز- بعد از پليس راه تبريز تهران خيابان سرم دارو شهرك صنعتي عالي نسب شماره A33
كد پستي
5173341191
تلفن:
04116300830
دورنگار:
-
info@parsailinmehr.ir
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved