داروسازي دانا
8
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
توليد انواع مواد اوليه و فرآورده هاي دارويي ، بيوتكنولوزيك ،شيميايي،غذايي ومكملهاي غذايي- دارويي،آرايشي بهداشتي ، گياهان دارويي و داروهاي گياهي و طبيعي ،تشخيص طبي،تجهيزات آزمايشگاهي و پزشكي و تجهيزات و ماشين آلات و قطعات يدكي موردنياز ،خريد ،فروش ،واردات و صادرات مواد اوليه ،فرآورده ها و تجهيزات مرتبط با صنايع و فرآورده هاي فوق
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
01567
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
داروسازي دانا
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
احمد خارزي
نوع شركت:
سهامي عام
تاريخچه
شركت داروسازي زكرياي تبريز (سهامي عام ) در تاريخ 1369/02/23 تحت شماره 4787 در دايره ثبت شركتهاي اداره كل ثبت اسناد و املاك استان آذربايجان شرقي به ثبت رسيده است.به استناد صورتجلسه مورخ 24 شهريور ماه سال 1377 مجمع عمومي فوق العاده ،نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديده و متعاقباً به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت به تاريخ 1379/11/25 ،سال مالي شركت از پايان آذرماه به پايان اسفند ماه هر سال تغيير پيدا كرده است. بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1386/11/1 و آگهي روزنامه رسمي مورخ 1387/2/16 ، نام شركت داروسازي زكرياي تبريز ( سهامي عام ) به شركت داروسازي دانا (سهامي عام )تغيير يافته است. همچنين اين شركت پروانه بهره برداري به شماره 54367 در تاريخ 1377/3/13 را ازوزارت صنايع و معادن نيز دريافت نموده است.
تعداد محصولات: 298
تعداد محصولات توليدي: 189
تعداد محصولات وارداتي: 109
  • نيفديپين داروي انساني نيفديپين داروي انساني Nifedipine \ human medicine
  • نيتروگليسيرين داروي انساني نيتروگليسيرين داروي انساني Nitroglycerin \ human medicine
  • ديفن هيدرامين هيدروكلرايد داروي انساني ديفن هيدرامين هيدروكلرايد داروي انساني Diphenhydramine hydrochloride\ human medicine
  • لوراتادين داروي انساني لوراتادين داروي انساني Loratadine\ human medicine
  • سرما خوردگي بزرگسالان داروي انساني سرما خوردگي بزرگسالان داروي انساني Adult Cold\ human medicine
  • كلوفيبرات داروي انساني كلوفيبرات داروي انساني Clofibrate \ human medicine
  • سديم كلرايد داروي انساني سديم كلرايد داروي انساني Sodium chloride \ human medicine
  • آب دارويي داروي انساني آب دارويي داروي انساني Sterilized water\ human medicine
  • استامينوفن داروي انساني استامينوفن داروي انساني Acetaminophen \ human medicine
  • ايبوپروفن داروي انساني ايبوپروفن داروي انساني Ibuprofen \ human medicine
Image
گروه كالا:
select
Nifedipine \ human medicine (1)
نيفديپين يا نيفيديپين دارويي شيميايي از دسته بلوك كننده هاي كانال كلسيم دي هيدروپيريديني است كه عمدتا ... بصورت قرص و كپسول خوراكي به هدف درمان بيماري هاي قلبي عروقي (آنژين ، پرفشارخوني) براي انسان استفاده مي شود و از اسامي تجارتي رايج آن Adalat مي باشد. لازم به ذكر است كه داروهاي دامي، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند. مرجع: كتاب جامع دارويي Martindale    
نيفديپين داروي انساني
Nitroglycerin \ human medicine (1)
نيتروگليسيرين يا گليسريل تري نيترات دارويي شيميايي از دسته نيترات-ها است كه عمدتا بصورت قرص و كپسول ... خوراكي و زيرزباني ، پماد و پچ پوستي ، اسپري استنشاقي و فرم تزريقي به هدف درمان بيماري هاي قلبي عروقي (آنژين) براي انسان استفاده مي شود و از اسامي تجارتي رايج آن Nitrospan ، Vernies ، NitroDerm ، Nitro-Dur مي باشد. لازم به ذكر است كه داروهاي دامي، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند. مرجع: كتاب جامع دارويي Martindale    
نيتروگليسيرين داروي انساني
Diphenhydramine hydrochloride\ human medicine (1)
ديفن هيدرامين (ملح هيدروكلرايد) دارويي شيميايي از دسته آنتي هيستامين هاي سيستميك است كه عمدتا بصورت شربت ... و قرص خوراكي و فرم تزريقي به هدف درمان بيماريهاي آلرژيك براي انسان استفاده مي شود و از اسامي تجارتي رايج آن Benadryl مي باشد. لازم به ذكر است كه داروهاي دامي، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند. مرجع: كتاب جامع دارويي Martindale    
ديفن هيدرامين هيدروكلرايد داروي انساني
Loratadine\ human medicine (1)
لوراتادين دارويي شيميايي از دسته آنتي هيستامين هاي سيستميك است كه عمدتا بصورت شربت و قرص خوراكي به هدف ... درمان بيماريهاي آلرژيك براي انسان استفاده مي شود و از اسامي تجارتي رايج آن Claritin مي باشد. لازم به ذكر است كه داروهاي دامي، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند. مرجع: كتاب جامع دارويي Martindale    
لوراتادين داروي انساني
Adult Cold\ human medicine (3)
سرماخوردگي بزرگسالان دارويي شيميايي حاوي مخلوط سه ماده استامينوفن + كلرفنيرامين + فنيل افرين از دسته ... مسكن ها ،آنتي هيستامين ها و سمپاتوميمتيك ها است كه عمدتا بصورت قرص خوراكي به هدف درمان سرماخوردگي براي انسان استفاده مي شود و از اسامي تجارتي رايج آن كلد استاپ ، بايولنول كلد ، كلداكس مي باشد. لازم به ذكر است كه داروهاي دامي، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند. مرجع: كتاب جامع دارويي Martindale    
سرما خوردگي بزرگسالان داروي انساني
Clofibrate \ human medicine (1)
كلوفيبرات دارويي شيميايي از دسته فيبرات ها است كه عمدتا بصورت كپسول خوراكي به هدف كاهش چربي خون براي ... انسان استفاده مي شود و از اسامي تجارتي رايج آن Atromid-S مي باشد. لازم به ذكر است كه داروهاي دامي، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند. مرجع: كتاب جامع دارويي Martindale    
كلوفيبرات داروي انساني
Sodium chloride \ human medicine (2)
سديم كلرايد يا نرمال سالين دارويي شيميايي از دسته الكتروليت ها است كه عمدتا بصورت فرم تزريقي به هدف ... تامين آب و الكتروليت ها براي انسان استفاده مي شود و از اسامي تجارتي رايج آن Normaline مي باشد. لازم به ذكر است كه داروهاي دامي، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند. مرجع: كتاب جامع دارويي Martindale    
سديم كلرايد داروي انساني
Sterilized water\ human medicine (2)
آب دارويي (انواع: مقطر ، تزريقي) از دسته حلال هاي تزريقي فاقد مواد تب زا است كه عمدتا بصورت حلال براي ... تهيه فراورده هاي تزريقي در انسان استفاده مي شود. لازم به ذكر است كه داروهاي دامي، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند. مرجع: كتاب جامع دارويي Martindale    
آب دارويي داروي انساني
Acetaminophen \ human medicine (2)
استامينوفن دارويي شيميايي از دسته آنيليدها است كه عمدتا بصورت قرص ، كپسول ، شربت و قطره خوراكي و فرم ... تزريقي و شياف به هدف تسكين درد و تب براي انسان استفاده مي شود و از اسامي تجارتي رايج آن Tylenol ، Tempra ، Apotel ، Panadol مي باشد. لازم به ذكر است كه داروهاي دامي، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند. مرجع: كتاب جامع دارويي Martindale    
استامينوفن داروي انساني
Ibuprofen \ human medicine (5)
ايبوپروفن دارويي شيميايي از دسته ضدالتهابهاي غير استروئيدي است كه عمدتا بصورت قرص ، كپسول و سوسپانسيون ... خوراكي و فرم تزريقي به هدف تسكين درد ، تب و التهاب براي انسان استفاده مي شود و از اسامي تجارتي رايج آن Advil مي باشد. لازم به ذكر است كه داروهاي دامي، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند. مرجع: كتاب جامع دارويي Martindale    
ايبوپروفن داروي انساني
دفتر فروش مركزي
آذربايجان شرقي- تبريز- كيلومتر 15جاده تبريز تهران
كد پستي
515755181
تلفن:
04116300440
دورنگار:
04116300589
-
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved